SBi 2014:07

Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 i BR10

Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen

Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen.

Denne rapport er udarbejdet for Energistyrelsen med det formål at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet 2010 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement.

Erfaringerne er indsamlet ved to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis husejere, der har erfaring med at bor i nye lavenergihuse og aktører i branchen, der har erfaring i at opføre lavenergibyggeri.

Se eller download rapporten: Evaluering af energiklasserne  2015 og 2020 i BR10 (2014).

Forfatter:
  • Henrik N. Knudsen
  • Jesper Kragh
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1608-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:07

Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 i BR10

164 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.