SBi-rapport 261

Affald i boligområder

Livsstil og affaldsvaner
Dagrenovationsordningers udformning bærer én del af ansvaret for de store restaffaldsmængder, og livsstilsforskelle bærer en anden del af ansvaret. Fra kommune til kommune og fra boligområde til boligområde varierer den indsamlede dagrenovationsmængde med op til en faktor to. Undersøgelsen bag denne rapport viser, at dagrenovationsordningens udformning bærer én del af ansvaret for de store restaffaldsmængder, og at livsstilsforskelle bærer en anden del af ansvaret. Miljøkrav og krav om bæredygtig udvikling vil også på affaldsområdet øge efterspørgslen efter viden om livsstil, miljøadfærd og teknologi set i relation til hinanden. Pressemeddelelse: 'Byens kvarterer med skrald som målestok' (10.07.1996)
Forfatter:
  • Ole Michael Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0927-9
Bemærkninger:
Summary s. 98-101
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 261

Affald i boligområder

126 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384