SBi 2010:09

Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

Undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Rapporten præsenterer resultatet af en undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet. Undersøgelsen er gennemført for om muligt at finde årsagen til de høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften, der blev fundet i enkelte danske boliger under en foregående undersøgelse. Målingerne er gennemført i laboratorium. Alle de undersøgte prøver overholdt kravet i Bygningsreglementet til træbaserede plader om under 0,124mg/m3 i kammerluften under standardiseret prøvning. Alligevel viser beregninger af formaldehydkoncentrationen i et mindre beboelsesrum, at den kan blive seks gange højere end WHO's anbefalede grænseværdi for indeluften ved omfattende brug af  overfladematerialer, der hver især overholder kravene til formaldehydafgivelse fra træbaserede plader. Se eller download rapporten: 'Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter' (2010).
Forfatter:
  • Barbara Kolarik
  • Lars Gunnarsen
  • Lis Winther Funch
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1417-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:09

Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

15 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384