Afløbsinstallationer - Samlet sæt

SBi´s anvisningsserie om afløbsinstallationer består af i alt tre anvisninger:

 • SBi-anvisning 255, Afløbsinstallationer – systemer og dimensionering
 • SBi-anvisning 256, Afløbsinstallationer – anlæg og komponenter
 • SBi-anvisning 257, Afløbsinstallationer – installationsgenstande og udførelse.

Afløbsinstallationer skal udføres, så de overholder de overordnede krav i bygningsreglementet. Kravene i bygningsreglementet er i overvejende grad funktionskrav, hvilket vil sige, at der stilles krav til de egenskaber, som en installation eller et produkt skal have, mens der ikke stilles specificerede krav til materiale og udformning.

Hensigten med SBi’s anvisningsserie om afløbsinstallationer er at beskrive, hvordan disse udføres i praksis, så de opfylder bygningsreglementets krav. Anvisningerne er udarbejdet til brug sammen med DS 432:2009, Norm for afløbsinstallationer.

Ud over ændringer som følge af nye byggeregler og nye produkter og materialer, er behandlingen af følgende emner udvidet:

 • Lokal afledning af regnvand
 • Klimaændringer
 • Rottesikring
 • Afløb fra flade tage
 • Spildevandsafledning i det åbne land
 • Administrative forhold
 • CE-mærkning

De tre anvisninger afløser SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer, fra 1997.
Forfatter:
 • Erik Brandt
 • Inge Faldager
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1720-7
1 af 5

Køb bog

Afløbsinstallationer - Samlet sæt

472 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 660,00

ekskl. moms

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384