SBi 2020:10

Afprøvning af dampspærresamlinger

- før og efter ældning

​For at en dampspærre skal være effektiv, er det nødvendigt, at ikke alene selve dampspærrematerialet er tæt, men at samlingerne også er tætte og bliver ved med at være det. I denne rapport afrapporteres resultaterne af projektet ”Ydeevne af damspærresystemer – før og efter ældning”. Afprøvningerne er foretaget på ni forskellige dampspærresystemer og fokuserer på dampspærresamlingers ydeevne over tid. De afprøvede systemer lever alle op til de krav, der stilles af Dampspærre- og Undertagsklassifikationsordningen DUKO’s klassifikationskrav til samlinger med hensyn til peelstyrke, aftrækningsstyrke samt diffusionstæthed før og efter ældning. I de fleste tilfælde skete bruddet ved aftræknings- og forskydningsforsøgene efter ældning mellem tapens bærelag og lim. Dermed er det efter ældning ikke vedhæftningen til materialet, der er afgørende, men alene tapen i sig selv. Specielt til dette projekt er der desuden udviklet en ny metode til måling af lufttæthed. Resultaterne herfra er derfor behæftet med nogen usikkerhed. Projektet indikerer, at der er behov for at sammenholde den ydeevne, der bestemmes for samlinger udført under ideale forhold, med de ydeevner, der opleves, når de samme membransystemer installeres under byggepladslignende forhold.

Forfatter:
  • Eva B. Møller
Fotos:
  • Eva B. Møller
  • Haseeb Wahedi
  • Simon Jørgensen
Illustrationer:
  • Eva B. Møller
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1952-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2020:10

Afprøvning af dampspærresamlinger

43 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384