Agervang

Baselineundersøgelse 2021

​Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevaluering, der gennemføres i 15 udsatte boligområder i Danmark i perioden 2019-2028. I den aktuelle rapport er der fokus på boligområdet Agervang i Holbæk Kommune, og her beskrives den første af i alt fire undersøgelser, der vil finde sted i boligområdet Agervang over en 10-årige periode. Dermed er det formålet løbende at kortlægge den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Agervang.

Forfatter:
  • Claus Bech-Danielsen
  • Lene Wiell Nordberg
  • Rikke Borg Sundstrup
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Hans Kristensen
Fotos:
  • Claus Bech-Danielsen
  • Lene Wiell Norberg
Illustrationer:
  • Lene Wiell Nordberg
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2049-8
1 af 5

Køb bog

Agervang

68 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384