SBi 2010:07

Aleneboendes boligbehov

En kvantitaiv analyse af husstande bestående af én person
Det bliver mere og mere almindeligt at bo alene. I 2008 er en-personers husstande den mest almindelige husstandsform i Danmark, idet knap 40 pct. af alle husstande består af én person. Rapporten giver et kvantitativt billede af boligforhold og sociale parametre for mennesker, der bor alene. I hele den vestlige del af verden bliver det stadigt mere almindeligt at bo alene. I 2008 er en-personers husstande den mest almindelige husstandsform i Danmark, idet knap 40 pct. af alle husstande består af én person. Rapporten beskriver udviklingen over de sidste 20 år og viser, at det særligt er i aldersgruppen af de 30-60-årige, at der er blevet stadigt flere, der bor alene. Personer over 60 år udgør dog stadig den største gruppe blandt en-persons husholdninger. Socio-økonomiske analyser af de 30-60-årige viser, at mennesker der bor alene på en række parametre hører til blandt de socialt mest udsatte, idet de har lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, lavere indkomst og dårligere uddannelse. Se eller download rapporten: 'Aleneboendes boligbehov. En kvantitaiv analyse af husstande bestående af én person' (2010).
Forfatter:
  • Rune Holst Scherg
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Rikke Skovgaard Christensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1415-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2010:07

Aleneboendes boligbehov

34 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384