Altaners sociale liv

Altaners betydning for boligliv, naboskab og byens fælles rum

​Nye altaner skyder i disse år frem overalt på byens facader mod både gården og gaden. Beboerne får dermed et privat, rekreativt uderum, men hvad gør altaner ved byens fælles rum og sociale liv?

Det har forskere fra BUILD undersøgt i projektet Altaners Sociale Liv, der bygger på arkitektur-antropologiske feltundersøgelser i og omkring tre ejendomme i København.

Denne empiriske arbejdsrapport giver et nuanceret og dybdegående indblik i, hvordan altaner bruges, og hvordan de forandrer – og afspejler forandringer i – livet i byen.

Gennem interviews, observationer og registreringer viser det sig, at alta- ner ikke blot er en tilføjelse til boligen. De griber også ind i – og forandrer boligens rumlighed, grænserne mellem private og offentlige rum, forhol- det til naboerne og byens liv.

Naboerne kommer på godt og ondt tættere på hinanden, og beboerne føler et fællesskab i at ’bidrage til hyggen’ i gården med lyskæder og blomster. Samtidig infl ueres gadens og gårdens rum af altanernes private udposninger, og ikke blot beboerne, men også deres personlige genstande præger bybilledet.

 

Forfatter:
  • Marie Stender
  • Maja Wolters
  • Signe Rudå
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Gitte Marling
Redaktion:
  • Dorte Gram
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-93585-34-8
ISBN trykt bog:
978-87-93585-33-1
1 af 5

Køb bog

Altaners sociale liv

Levering: Denne udgivelse bliver trykt, når bestillingen afgives. Leveringstiden er normal 6-8 dage

kr. 260,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384