Anvendelse af træ i byggeriet

Potentialer og barrierer

Rapporten ’Anvendelse af træ i byggeriet – Potentialer og barrierer’ samler eksisterende viden om fordele og ulemper ved træbyggeri, og gør status for omfanget af
træbyggeri i Danmark.

Spørgsmålet om anvendelse af træ i byggeriet belyses gennem en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse, tre dialogmøder og kvalitative interviews med udvalgte nøglepersoner. Det er primært personer med erfaring fra byggebranchen; arkitekter, ingeniører, konstruktører, håndværkere, entreprenører, bygherrer og studerende, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og i dialogmøderne.

Der er lavet en definition af træbyggeri, der præsenteres 8 eksisterende eksempler på træbyggeri i Danmark, der oplistes forskellige træarter og det gennemgås, hvordan Sverige, Norge, Finland, Østrig, Tyskland og Canada har forsøgt at øge brugen af træ i byggeriet gennem tiltag, som er beskrevet.

Ud fra en livscyklusanalyse (LCA) er det vurderet, hvor meget CO2 Danmark kan spare ved at omlægge eksempelvis 10 % af konventionelt byggeri til træbyggeri om året frem til 2030.

Forfatter:
 • Torben Valdbjørn Rasmussen
 • Birgit Rasmussen
 • Helle Vibeke Andersen
 • Harpa Birgisdottir
 • Jørgen Nielsen
 • Louise Jermiin
 • Maria Harrestrup
 • Tessa Kvist Hansen
 • Thomas Cornelius
Emneord:
Redaktion:
 • Lise Jacobsen
Illustrationer:
 • Michael Ulf Bech
 • Claus Nielsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1966-9
1 af 5

Køb bog

Anvendelse af træ i byggeriet

332 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384