SBi 2014:20

Arkitektkonkurrencer

Et forstudie

Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse af arkitektkonkurrencer som institution.

Undersøgelsen er gennemført ved en kombination af litteraturstudier og interview med personer tæt på konkurrencerne. Undersøgelsen er tilrettelagt  som et forstudium, der dels skal give et aktuelt overblik over feltet, dels skal afdække behovet for yderligere forskning.  Rapporten henvender sig både til bygherrer som rekvirenter og praktiserende arkitekter som leverandører på konkurrenceområdet. Endvidere henvender rapporten sig til forskersamfundet samt rekvirenter af forskning.

Forfatter:
  • Nils Lykke Sørensen
  • Anne Kathrine Frandsen
  • Turid Borgestrand Øien
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1639-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:20

Arkitektkonkurrencer

40 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384