Arkitektur og energi

Det er muligt gennem et helhedsperspektiv at skabe god arkitektur med øget komfort i fremtidens lavenergibygninger.
De nye energibestemmelser har medført skærpede krav til bygningers energimæssige ydeevne. Det er dog muligt at skabe god arkitektur med øget komfort og samtidig tilgodese de energimæssige sparehensyn i fremtidens lavenergibygninger. Det forudsætter, at arkitekter tidligt i designprocessen tager højde for de formrelaterede dispositioner, der har konsekvenser for energiforbruget i nybyggeriet.
Overordnet kan der tages udgangspunkt i fire forskellige temaer i byggeriet, hvor arkitektur og og energi spiller sammen. Det drejer sig om dagslys, solvarme, råhus og tekniske installationer:
Projektet vandt Elforskprisen 2007.

Forfatter:
  • Rob Marsh
  • Vibeke Grupe Larsen
  • Michael Lauring
  • Morten Christensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756312868

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Arkitektur og energi

64 sider

Levering: 1-2 hverdage

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384