SBi 2011:03

Arkitektur på grænsen

En antologi

Antologinen præsenterer indlæggende fra Sandbjergseminaret 2005.
I dagene fra onsdag den 13. til fredag den 15. april 2005 var Sandbjerg Slot ved Sønderborg rammen om afholdelsen af det 15. i rækken af Sandbjerg­seminarer for arkitekter, planlæggere og humanister.

Seminarets overord­nede tema var Arkitektur på grænsen. Fra 150 års grænsebrydende udvik­ling til skelsættende tendenser i aktuel arkitektur og rumdannelse.

Formålet med seminaret var at belyse denne problemstilling ud fra såvel et historisk som et aktuelt materiale, samt at uddybe konsekvenserne inden for bygge- og planlægningssektoren i teori og praksis.

Den foreliggende antologi præ­senterer indlæggene fra seminaret i en redigeret form.

Forfatter:
  • Lise Bek
  • Claus Bech-Danielsen
  • Gregers Algreen Ussing
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1502-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2011:03

Arkitektur på grænsen

131 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384