SBi 2012:11

Automatisk fremløbstemperaturstyring til varmeinstallationer

Rapporten undersøger, om der kan stilles krav om installation af automatik til fremløbstemperaturstyring efter udetemperaturen i nye enfamiliehuse.

Ca. 700.000 brugerinstallationer hos fjernvarmeforbrugere er ikke forsynet med automatik, der kan tilpasse fremløbstemperaturen efter udetemperaturen. Hertil kommer, at nye installationer i enfamiliehuse i stor udstrækning fortsat installeres uden automatik. Den manglende automatik må formodes at forøge fjernvarmeforbruget.

Det er projektets formål at dokumentere, om det er rentabelt for forbrugerne, hvis der i varmenormen stilles krav om automatisk fremløbstemperaturregulering til nye varmeinstallationer i enfamiliehuse. Konklusionen er, at der med rimelighed kan stilles krav om installation af automatik til fremløbstemperaturstyring efter udetemperaturen.

Forfatter:
  • Lone Hedegaard Mortensen
  • Søren Aggerholm
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-11-7
1 af 5

Køb bog

SBi 2012:11

Automatisk fremløbstemperaturstyring til varmeinstallationer

18 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384