SBi 2019:12

BOLIG 2.000 - erfaringer for 2016-18

BOLIG 2.000 er et videndelingsnetværk om etablering og drift af små billige boliger til borgere med lav betalingsevne

​BOLIG 2.000 er et samarbejdsnetværk, som blev etableret i 2016-18 af Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen og Statens Byggeforksningsinstitut. Her har omkring 120 deltagere mødtes på workshops og formidlingsmøder, hvor de har udvekslet erfaringer om planlægning, bygning og drift af små billige boliger til borgere med lav betalingsevne. BOLIG 2.000 udviklede sig til et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt mødested for alle typer aktører som fx myndigheder, professionelle bygge- og socialfolk samt NGO’er og beboere. I rapporten gives en status over aktiviteter, resultater, læring og udviklingsområder i perioden, og der vises en udviklingsmodel målrettet små billige boliger. Der gives desuden forslag til, hvordan BOLIG 2.000 kan videreudvikles efter 2018, og hvorfor der er et stort behov for det.

Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
Emneord:
Illustrationer:
  • Laura Helene Højring
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1933-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2019:12

BOLIG 2.000 - erfaringer for 2016-18

102 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384