SBi 2018:12

BOLIG+ energineutrale etageboliger

Måling og evaluering

I rapporten evalueres, hvorvidt BOLIG+ i Søborg lever op til målet om at være Danmarks første reelt energineutrale etageboligbyggeri. Evalueringen bygger på målinger af energi og indeklima i bygningen gennem halvandet år samt interview af beboerne. Desuden vurderes, om det projekterede energibehov er sammenligneligt med det målte energiforbrug.

Rapporten er afslutningen på en lang udvikling og realisering af BOLIG+ konceptet, som startede under Energy Camp 2005.

Forfatter:
 • Søren Østergaard Jensen
 • Kim B. Wittchen
 • Henrik N. Knudsen
Emneord:
Fotos:
 • Søren Østergaard Jensen
 • Kim B. Wittchen
 • Realdania Byg
Illustrationer:
 • TEAM+
 • Arkitema
 • MOE
 • Danfoss
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1908-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2018:12

BOLIG+ energineutrale etageboliger

140 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384