SBi 2011:21

BR's boligventilationskrav. Beherskes kravene og efterleves de i nye boliger?

Tekniske samtaler. Nye målinger.

En undersøgelse der tilvejebringer mere klarhed over, om bygningsreglementets ventilationsbestemmelser på boligområdet beherskes, og om bestemmelserne efterleves i praksis.

Med det formål at tilvejebringe mere klarhed over, om bygningsreglementets ventilationsbestemmelser på boligområdet beherskes, og om bestemmelserne efterleves i praksis, er der gennemført en undersøgelse i to faser.

I fase 1 er der på baggrund af kontakt til udvalgte kommuner, organisationer og virksomheder gennemført tekniske samtaler med en række personer, som hver på sit felt har tilknytning til området ventilationsforhold i boliger.

I fase 2 er der foretaget målinger og besigtigelser i 33 nye boliger bestående af 24 nye enfamiliehuse og 9 nye etageboliger. Boligerne er opført mellem 2007 og 2009. Undersøgelserne i boligerne omfatter måling af ventilationen, radonforekomsten og klimaskærmens tæthed samt rumluftens temperatur og relative fugtighed.

Forfatter:
  • Niels C. Bergsøe
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1544-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2011:21

BR's boligventilationskrav. Beherskes kravene og efterleves de i nye boliger?

41 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384