BUILD levetidstabel

Version 2021

​For at styrke udbredelsen af LCA og LCC og skabe grundlag for så retvisende beregninger som muligt er det  afgørende, at der er pålidelige, let tilgængelige og bredt anerkendte levetider tilgængelige for brugere af fx værktøjerne LCCbyg og LCAbyg i form af en levetidstabel fra en uvildig institution. 

Formålet med dette projekt er at tilvejebringe en ny levetidstabel, som opdaterer og udvider den hidtidige levetidstabel fra SBi2013:30. 
Den ny levetidstabel udvides til fire forskellige detaljeringsniveauer, som kan dække en stigende detaljeringsgrad gennem byggeprocessens faser. De fire levetidstabeller omfatter:
- Bygninger svarende til de nye anvendelseskoder i BBR.
- Hovedgrupper svarende til SfB-systemets hovedgrupper fx (1) Bygningsbasis.
- Bygningsdelsgrupper svarende til SfB-systemets grupper fx (10) Bygningsbasis, terræn.
- Bygningsdele svarende til SfB-systemets bygningsdelsindeks opgjort efter materialevalg fx (10)4 Pælefundamenter og brøndfundamenter. Forfatter:
  • Kim Haugbølle
  • Vania Mahdi
  • Martin Morelli
  • Haseebullah Wahedi
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2016-0
1 af 5

Køb bog

BUILD levetidstabel

47 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.