SBi-rapport 322

Beboerdemokrati og forvaltning i den almene boligsektor

Ideer og praksis
Gennem interview besvares hvordan beboerdemokratiet fungerer i den almene boligsektor i praksis, og hvor tilfredse beboerne er med deres muligheder for at få indflydelse. Hvordan fungerer beboerdemokratiet i den almene boligsektor i praksis? Og hvor tilfredse er beboerne med deres muligheder for at få indflydelse? Disse spørgsmål søges besvaret, dels gennem en række gruppeinterview med bl.a. medlemmer af almene boligselskabers afdelingsbestyrelser og repræsentanter for kommunale forvaltninger, dels gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt beboere i almene boligselskaber i Odense. Undersøgelsen viser at beboerdemokratiet i praksis antager mange forskellige former, og at beboerne generelt er ganske godt tilfredse med den almene boligsektor. Se eller download publikationen 'Beboerdemokrati og forvaltning i den almene boligsektor (1999)
Forfatter:
  • Lotte Jensen, Ole Kirkegaard og Dan Ove Pedersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1040-4
Bemærkninger:
Summary 143-149

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 322

Beboerdemokrati og forvaltning i den almene boligsektor

163 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384