SBi 2020:05

Beboernes betydning for den realiserede varmebesparelse ved renovering af boliger

​I rapporten Beboernes betydning for den realiserede varmebesparelse ved renovering af boliger svares der på, hvor stor en andel af det teoretisk beregnede besparelsespotentiale ved renovering af boliger, man kan forvente at realisere i praksis. Rapporten peger på, at tekniske beregninger ikke er udviklet til at forudsige det reelle forbrug og besparelser efter en energirenovering. En teknisk vurdering af besparelsespotentialet ved at renovere danske boliger peger på 30 % reduktion i forbruget. Denne rapport angiver derimod, at en reduktion på 12-18 % er mere realistisk. Hvis der er arbejdet meget aktivt med kommunikation til beboerne samt brug af teknologi til styring af varme og ventilationsanlæg, kan der opnås en reduktion på op til 14-20 % af det nuværende varmeforbrug. Hvis der skal nås yderligere reduktioner i boligers energiforbrug til opvarmning, skal der arbejdes aktivt med politikker inden for såkaldt sufficiency, som blandt andet stiller spørgsmålstegn ved den stadige stigning i antal opvarmede kvadratmeter bolig per person.

Forfatter:
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Jesper Ole Jensen
  • Anders Rhiger Hansen
  • Gianluca Trotta
  • Katinka Johansen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1942-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2020:05

Beboernes betydning for den realiserede varmebesparelse ved renovering af boliger

101 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384