Bellahøj, Ballerup, Brøndby Strand

25 år der industrialiserede byggeriet
Om udviklingen i byggeriets produktivitet og kvalitet fra 1947 til 1997.
 
I maj 1945 var forventningerne store, og alle så frem til at "der snart ville komme en båd med bananer". Det gjaldt ikke mindst for byggeriet, som så frem til at afhjælpe den store boligmangel. Det tog tid, men opgaven blev løst - gennem udvikling og industrialisering.
 
Byggeriets udvikling - især produktivitet og kvalitet - diskuteres nu igen i mange sammenhænge, og man søger at drage nytte af de erfaringer, der blev høstet dengang. Men det forudsætter, at man forstår, hvad der skete, og hvad der betingede udviklingen. Hvordan fandt boligbyggeriets industrialisering efter 2.verdenskrig sted? Hvad var det der skete? Hvem tog initiativet? Hvorfor lykkedes det med så stor succes, som det faktisk gjorde? Hvilke tanker, idealer og indgreb var udgangspunkt for den store indsats? På grundlag af disse spørgsmål har Sven Bertelsen i "Bellahøj - Ballerup - Brøndby Strand" skildret en væsentlig epoke i dansk boligbyggeri. Bogen er - med Sven Bertelsens egne ord - ikke en historisk beskrivelse, men en fortælling. Hans synsvinkel er subjektiv, men han håber, at underholdningsværdien til gengæld er så meget større.


Forfatter:
  • Sven Bertelsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756309745
Bemærkninger:
Udgivet i anledning af Statens Byggeforskningsinstituts 50 års jubilæum 1997. Summary s. 116
1 af 5

Bellahøj, Ballerup, Brøndby Strand

116 sider

Levering: 1-2 hverdage

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384