Belysning i synsrehabiliteringen

Et casestudie
Belysning spiller en afgørende rolle for, hvordan mennesker med synsnedsættelse klarer sig i hverdagen. Når synet ændrer sig, kan der opstå nye behov og udfordringer både i hjemmet, på arbejde og i andre sociale sammenhænge. Hidtil har synskonsulenternes arbejde primært været knyttet til den enkeltes diagnose. Med pilotprojektet ”Bedre Lys Mere Liv” har synskonsulenterne ved Center for Specialundervisning i Slagelse udviklet en ny holistisk metode.
På baggrund af hjemmebesøg og afprøvning i et særligt indrettet lyslaboratorium finder synskonsulenten sammen med den synsnedsatte og dennes pårørende gode lysløsninger til de aktiviteter, som er centrale for den synsnedsattes livskvalitet.


Forfatter:
  • Turid Borgestrand Øien
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Hillevi Hemphälä
Redaktion:
  • Dorte Gram
  • Lise Jacobsen
Fotos:
  • Turid Borgenstrand Øien
Illustrationer:
  • TuridBorgenstrand Øien
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2026-9
1 af 5

Belysning i synsrehabiliteringen

97 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384