SBi 2009:20

Beregning af prisindeks

Rapporten beskriver den metode, som SBi har udviklet til at følge udviklingen i prisindeks og byggeomkostninger på bygningsdelsniveau for universitetsbygninger. På baggrund af Danmarks Statistiks kvartalsvise opgørelse af indeks for ca. 200 repræsentantvaregrupper har SBi udviklet en metode, hvormed et byggeris omkostninger kan følges på bygningsdelsniveau. Dette giver bygherren mulighed for at aflæse, hvad en given bygningsdel vil koste i dag. Metoden er bundet til en bygningstype og kun afprøvet på én bygning, hvilket giver begrænsninger for antallet af typer af bygningsdele. Se eller download rapporten: 'Beregning af prisindeks' (2009).
Forfatter:
  • Nils Lykke Sørensen
  • Ernst Jan de Place Hansen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1388-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:20

Beregning af prisindeks

23 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384