Beton 5

Betonaltaners konstruktive udformning

Publikationen bringer med udgangspunkt i fem eksempler en udførlig gennemgang af konstruktive detaljer, som det er vigtigt at udforme og udføre korrekt for at forebygge betonskader.

Vejledningen slutter med checklister over den konstruktive hovedanordning, samlinger, detaljering af elementer og elementproduktion.Forfatter:
  • S. Øivind Olesen og Povl Abrahamsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0637-7
Bemærkninger:
Til publikationen hører 4 bilag i form af løsblade (indlagt i omslag). Udarbejdet for ATV-udvalget vedrørende betonbygværkers holdbarhed

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Beton 5

Betonaltaners konstruktive udformning

52 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384