SBi 2010:05

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008

I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Ricterskalaen. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med et Rictertal større end 5, forventes bygningsskader af et vist omfang. I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Ricterskalaen. Der er ikke rapporteret om svigt/skader som følge af jordskælvet. Litteraturstudier viser da også, at jordskælv op til en styrke på 5 på Richterskalaen næppe vil føre til kollaps af almindeligt velbyggede bygninger. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med en styrke større end 5 på Richterskalaen, forventes bygningsskader af et vist omfang. Ved sådanne jordskælv må i første omgang forventes skader på bygninger, der ikke er opført i overensstemmelse med normerne. Herefter vil visse bygninger opført efter de nye Eurocodes, der har et lavere sikkerhedsniveau, komme i farezonen, og til sidst må der forventes skader på bygninger bygget efter de tidligere gældende normer. Se eller download rapporten: 'Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008' (2010).
Forfatter:
  • Jørgen Nielsen
  • Klaus Feilberg Hansen
  • Erik Steen Pedersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1411-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:05

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008

6 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384