SBi 2011:13

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

Ud fra arkitektoniske kvaliteter er der foretaget en evaluering af seks boligbegyggelser, der er opført de senere år under overskriften ’Bedre billigere boliger'.

I de senere år har der været gennemført en række forsøg på at billiggøre boligbyggeriet. Det er sket under overskriften om at udvikle ’bedre billigere boliger.

Denne rapport er en del af en større evaluering af seks af disse bebyggelser. I den samlede evaluering fokuseres der på tre temaer: Arkitektonisk kvalitet, byggetekniske forhold og beboernes tilfredshed. Denne delrapport omhandler bebyggelsernes arkitektoniske kvaliteter.

Det viser sig, at udgangspunkterne for opførelsen af de seks bebyggelser er vidt forskellige, og at det giver sig markant udslag i varierende arkitektoniske kvaliteter.

Forfatter:
  • Claus Bech-Danielsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1515-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2011:13

Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

39 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384