SBi 2006:17

Bo sammen eller spredt?

Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning
Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning. Ønsket om at bo tæt ved familie og venner, lav indkomst og vanskeligheder med at få fodfæste på boligmarkedet uden for de almene boligområder er årsagerne til, at etniske minoriteter hovedsageligt bor i almene lejeboliger. 60 pct. bor i almene boliger, især i de store byer. Rapportens hovedkonklusioner
Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1287-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2006:17

Bo sammen eller spredt?

111 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384