SBi 2016:11

Bolig og bosætningspræferencer i Hjørring Kommune

Denne rapport ser nærmere på sammenhængen mellem bosætning og boligmarkedet i Hjørring Kommune. En kommune som oplever en svag tilbagegang i befolkningstallet, og hvor flere flytter fra landsbyerne og landdistrikterne og søger mod Hjørring by og de nærliggende byer eller helt flytter fra kommunen.

Rapporten beskriver befolkningsudviklingen og boligmassen i kommunen. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse kortlægges flytteadfærd, boligbehov og boligønsker blandt tilflyttere, fraflyttere og omflyttere med henblik på at skabe et vidensgrundlag, som kan være med til at fremtidssikre boligmarkedet i Hjørring Kommune. Der er bud på, hvordan kommunen kan tilpasse boligtilbud i forhold til de boligsøgendes præferencer, og hvad kommunen selv kan gøre for at påvirke udviklingen.

Desuden præsenteres konklusioner for fremtidens boligmarked i Hjørring Kommune samt forslag til bosætningsstrategier for de enkelte områder i kommunen.

Forfatter:
  • Hans Thor Andersen
  • Anne Gro Stensgaard
  • Vigdis Blach
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1766-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:11

Bolig og bosætningspræferencer i Hjørring Kommune

60 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384