Boligen i samfundet

Viden fra boligforskningen

​Boligen i samfundet giver en relativ koncentreret fremstilling af vores viden om de mange emner som boligforskningen har beskæftiget sig med. Det er bl.a. boligens betydning for os som levested og hjem, hvilke forhold ved boligen forskellige mennesker lægger vægt på, hvorfor og hvornår vi skifter bolig, samt boligens økonomiske betydning, boligmarkedet og boligpolitikken.
Hans Skifter Andersen beskriver desuden årsagerne til segregation – hvorfor forskellige mennesker bor forskellige steder i byerne – og årsagerne til at vi har de såkaldte udsatte boligområder. Endelig gennemgås erfaringerne med forbedringsindsatser i udsatte boligområder i Danmark og i udlandet.

Boligen i samfundet  er tænkt som grundlag for undervisning på universiteter, professionshøjskoler og i en vis udstrækning også i gymnasier.

Forfatter:
  • Hansd Skifter Andersen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1989-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Boligen i samfundet

220 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384