SBi-rapport 283

Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem

Undersøgelsen er en viderebearbejdning af tre undersøgelser om henholdsvis den fysiske standard, plejen og omsorgen i plejehjem.
Undersøgelsen er en viderebearbejdning af tre undersøgelser om
henholdsvis den fysiske standard, plejen og omsorgen i plejehjem. De ti plejehjem er udvalgt, så de med hensyn til fysisk standard og pleje er bedre end eller lig med gennemsnittet for københavnske plejehjem.
Blandt de fysiske forhold ses der blandt andet på boligstandarden,
servicearealer, opholdsarealer, belysningsforhold og haveanlæg.
Plejebehovet og personalets kendskab hertil er opgjort for 60 beboere.
Omsorgen er vurderet ud fra observationer mellem udvalgte beboere og deres kontaktpersoner. Rapporten følges op med en videofilm og fotoplancher. Det samlede projekt er støttet af "Det tværministerielle udvalg for anvendt ældreforskning, forsøg og udvikling" under Forskningsministeriet og af "Kvalitetspuljen" i Københavns Kommune, Sundhedsdirektoratet.
Forfatter:
  • Bent Foerlev, Georg Gottschalk, Karin Damkjær, Kiddy El Kholy, Eva Bonde Nielsen, Sven Thyssen og Merete Aasborg
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0961-9
Bemærkninger:
Summary s. 106-108
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 283

Boligforhold, pleje og omsorg i ti københavnske plejehjem

108 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384