SBi 2014:11

Boligmarkedet på Vestlolland: Udbud og efterspørgsel

En undersøgelse af boligpræferencer blandt midaldrende og ældre på Vestlolland

I rapporten kortlægges boligønsker og boligbehov hos den Vestlollandske midaldrende og ældre befolkningsgruppe.

I rapporten kortlægges boligønsker og boligbehov hos den Vestlollandske midaldrende og ældre befolkningsgruppe (55+ årige), og efterspørgslen efter nybyggeri af ældrevenlige boliger på Vestlolland vurderes. Dette sker gennem dels en analyse af de nuværende forhold og flyttemønstre, dels en analyse af målgruppens egne forventninger til fremtidige boligønsker.

Rapportens hovedkonklusion er, at der er stor efterspørgsel efter rækkehuse, samt at der blandt de ældre og midaldrende husejere er stor interesse for at flytte til mindre og ældreegnede boliger, når den fysiske funktionsevne nedsættes. Interessen er primært rettet mod rækkehuse (og gerne almene) med bymæssig beliggenhed.

Denne boligefterspørgsel er med til at skabe en ubalance mellem boligudbuddet, der består af mange ofte ikke-tidssvarende boliger.

Forfatter:
  • Freja Friis
  • Rune Holst Scherg
  • Helle Nørgaard
  • Hans Thor Andersen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1624-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:11

Boligmarkedet på Vestlolland: Udbud og efterspørgsel

62 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384