SBi 2014:05

Boligmarkedet uden for de store byer

Analyse

Projektet undersøger dels den regionalgeografiske udvikling med hensyn til demografi, økonomi og boligmarked, dels hvordan tre kommuner tager udfordringen med strukturændring med øget urbanisering samt aldrende befolkning i områderne uden for de store byer.

Den overordnede regionalgeografiske udvikling i Danmark med hensyn til demografi, økonomi og boligmarked medfører i det lange perspektiv stigende urbanisering på alle niveauer.

Inden for kommuner sker der en bevægelse fra mindre byer mod de(n) største, på regionsniveau sker det samme, og det sker i landet som helhed, hvor den østjyske millionby og hovedstaden er migrationens mål. Dermed må der på steder langt fra de store byers infrastruktur og arbejdspladser forventes faldende eller meget begrænset efterspørgsel efter boliger. Det gælder især gamle, dårligt vedligeholdte boliger og boliger med ringe energistandard, hvor efterspørgslen mange steder allerede i nogle år har været nærmest ikke-eksisterende.

Til gengæld er der rundt om i kommunerne små og mellemstore landsbyer og byer, hvor lokalsamfundene er stærke, organiserede og i stand til at iværksætte såvel privatøkonomiske som frivillige og lokalpolitiske planer og indsatser.

Tre casestudier belyser, hvordan man i lokalsamfund i tre kommuner udenfor de store byer aktivt tager den udfordring op, som følger af en generel strukturændring med øget urbanisering og aldrende befolkning i områderne uden for de store byer. Med blandt andet nye samarbejdsformer mellem private, frivillige og kommunale aktører og aktivitets- og beboerhuse som base for foreningsaktivitet er det flere steder lykkedes at tiltrække tilflyttere til samfund langt uden for de store byer.

Forfatter:
  • Jacob Norvig Larsen
  • Hans Thor Andersen
  • Karin Haldrup
  • Anders Rhiger Hansen
  • Mette Hove Jacobsen
  • Jesper Ole Jensen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1598-2
Bemærkninger:
Hvis der er problemer med at åbne filen, så prøv at højreklikke på linket og gemme filen i stedet. Eller prøv med en anden browser.

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:05

Boligmarkedet uden for de store byer

138 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384