Boligpræferencer, boligvalg og livsstil.

Ph.d.-afhandling
En ph.d.-afhandling der undersøger boligpræferencer blandt tilflytterne til udvalgte boligområder i Århus. Hvilke præferencer har vi, når vi vælger bolig? Hvilke forhold er styrende for boligpræferencer og boligvalg? Hvorvidt stemmer borgernes boligpræferencer overens med velfærdssamfundets boligidealer og boligtilbud? Disse spørgsmål udgør den centrale problemstilling i en ny ph.d-afhandling af landinspektør Thorkild Ærø. Svarene på spørgsmålene fremkommer gennem en undersøgelse af boligpræferencer blandt tilflytterne til udvalgte boligområder i Århus. Gennem teorier om livsstil klarlægger afhandlingen samtidig de mekanismer, der ligger bag vores boligvalg og boligpræferencer. Udvalgte dele af afhandlingen: Bestil eller download publikationen 'Boligpræferencer, boligvalg og livsstil' (2002)'
Forfatter:
  • Thorkild Ærø
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1142-7
Bemærkninger:
English summary side 163-171
1 af 5

Køb bog

Boligpræferencer, boligvalg og livsstil.

181 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384