Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn

– en model for boliglokalisering og bilejerskab

Hvilke faktorer har betydning for, hvordan vi bosætter os i en storby?

Med udgangspunkt i den danske hovedstad undersøger rapporten 'Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn', hvordan lokaliseringsadfærd påvirker og påvirkes af forskellige politiktiltag og infrastrukturprojekter såvel som af byudviklingen. Rapporten kigger på, hvordan lokaliseringsbeslutninger træffes i samspil med beslutningerne om boligtype og bilejerskab og tilvejebringer viden om, hvad der gør et bestemt område inden for et større urbant område attraktivt for forskellige typer af husholdninger. Viden, der kan indgå i politiske beslutningsprocesser, når vi udvikler og planlægger fremtidens byer.

I rapporten opstilles en såkaldt ligevægtsresidential-sorting-model, der kan bruges til at analysere forskellige typer af husholdningers valg af bopæl i et urbant område, her Storkøbenhavn. Modellen kan ligeledes anvendes i undersøgelser af store politiktiltag, for eksempel i forbindelse med ændringer i faktorer, der påvirker byudviklingen. Rapporten illustrerer modellens anvendelse ved at vise, hvordan den kan forudsige beboersammensætningen i forskellige områder, ændringer i boligpriserne samt ændringer i bilejerskabet, når Københavns Metro i 2019 udvides med Cityringen.

Rapporten henvender sig til embedsfolk i ministeriet og kommunale forvaltninger, politikere, interesseorganisationer samt øvrige aktører med interesse for området.

Forfatter:
  • Ismir Mulalic
  • Ninette Pilegaard og Jan Rouwendal
Emneord:
Redaktion:
  • Marie Wiuff Kruse
Fotos:
  • Torben Nielsen
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-996432-1-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn

70 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384