Branchevejledning for indeklimaberegninger

Bygningers primære formål er at skærme for udeklimaet og skabe rum med behageligt indeklima og gode vilkår for kreativitet og produktivitet.

Branchevejledningen skal være med til at forbedre indeklimaet i dansk byggeri. Indeklima i en bygning handler om termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk indeklima.

Denne udgave af branchevejledningen beskæftiger sig hovedsageligt med termisk og atmosfærisk indeklima. Visuelt indeklima medtages delvist og kun i grænsefladen omkring styring af termisk indeklima. Akustisk indeklima er ikke omfattet af vejledningen i denne 1. udgave.

Indeklima og energiforbrug hænger ufravigeligt sammen, og store dele af energiforbruget i bygninger benyttes til at skabe et optimalt indeklima. Det betyder også, at kravene til indeklimaets kvalitet i nogle situationer vil afspejles i størrelsen af anlæg og i energiforbruget til klimatisering.

Ved en samlet optimering af indeklima og energiforbrug skal kravene til indeklimaet vægte tungere end minimering af energiforbruget.

Branchevejledningen for indeklimaberegninger skal dermed sikre et fælles grundlag for branchen.

Vejledningen angiver retningslinjer for:

 • hvordan man beregner indeklima

 • hvilke standardværdier der benyttes

 • hvordan indeklimaet dokumenteres

 • hvilke forhold der skal videreformidles til driften.

Branchevejledningen henvender sig både til bygherrer, som har behov for at specificere indeklimakrav, men også til de rådgivere, som skal udføre beregningerne. En branchevejledning kan benyttes, som metodebeskrivelse for både meget erfarne og mindre erfarne rådgivere, som alle får glæde af at have en branchevejledning at referere til i forhold til input til beregninger og efterfølgende dokumentation af resultater.

Vejledningen er et resultat af et delprojekt under udviklingsprojektet 'Bæredygtig energirenovering 2.0' under  InnoBYG, hvor BUILD er projektleder. InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri og det støttes af Uddannelses- og forskningsministeriet.

Sammen med branchevejledningen er der udgivet 4 bilagsrapporter. Den ene bilagsrapport omhandler de analyser, som ligger til grund for valg og forudsætninger I forbindelse med udarbejdelsen af Branchevejledningen. Herudover er der yderligere tre bilagsrapporter i form af to eksempler på best practice for indeklimarapporter for henholdsvis bolig og erhverv, samt en erfaringsopsamling omkring indeklimaproblematikker observeret i såvel nybyggeri, som renoverede bygninger. 

Branchevejledningen for indeklimaberegninger er udarbejdet af en projektgruppe, som omfatter: Mette Havgaard Vorre (NIRAS), Mads Hulmose Wagner (MOE A/S), Steffen E. Maagaard (MOE A/S), Peter Noyé (NIRAS), Nadja Lynge Lyng (Teknologisk Institut) og Lone Mortensen (SBi, AAU)

I forbindelse med tilblivelsen er der blevet afholdt to workshops og to kommenteringsrunder, således at alle interesserede i branchen har haft mulighed for at bidrage til udarbejdelsen af Branchevejledningen. I denne proces har der været bidrag fra:

C.F. Møller Architects, COWI, DTU, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Green Building Council Denmark, HansenConcepts, Jeudan ServicePartner A/S, Microshade, Midtconsult, NCC, NIRAS, OBH-gruppen, Orbicon, Rambøll, Realdania, Saint-Gobain, Statens Byggeforskningsinstitut, Sweco, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma, Tekniq, Teknologisk Institut, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Viegand Maagøe, WindowMaster, Aalborg Universitet, 3xB Rådgivende Ingeniører.

Forfatter:
 • Mette Havgaard Vorre
 • Mads Hulmose Wagner
 • Steffen E. Maagaard
 • Peter Noyé
 • Nadja Lynge Lyng
 • Lone Mortensen
Emneord:
Redaktion:
 • InnoByg
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1850-1
1 af 5

Køb bog

Branchevejledning for indeklimaberegninger

52 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384