SBi 2019:03

Brobygning mellem bygningskonstruktør-uddannelsen og kandidat i Ledelse og Informatik i Byggeriet

I rapporten redegøres for brobygningsproblemer mellem Bygningskonstruktøruddannelsen på UCL Erhvervs-akademi og Professionshøjskole og AAUs kandidatuddannelse i Ledelse og Informatik i Byggeriet, og der gives forslag til, hvordan et uddannelsesforløb kan tilrettelægges, som kan lette overgangen for de studerende til en kandidatoverbygning.

Abefalinger vedrørende nyt filosofikum er anvendt som inspiration til analysen og udviklingen af brobygningsforløbet, hvorfor der er et særligt fokus på betydningen af videnskabsteoretiske kompetencer.

I rapporten redegøres for, hvordan fagmiljøerne hver for sig og sammen kan møde både byggeriets krav og uddannelsespolitiske krav ved at styrke og integrere videnskabsteoretiske studieelementer.

Analysen er gennemført med udgangspunkt i de to nævnte uddannelser, men det vurderes, at tilgangen til brobygningsproblemer mellem professionsbacheloruddannelser og universiteter og det anvendte analytiske perspektiv kan inspirere lignende brobygningsprojekter på tværs af professionsbacheloruddannelser og universiteter.

Forfatter:
  • Marianne Forman
  • Stefan Christoffer Gottlieb
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1923-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2019:03

Brobygning mellem bygningskonstruktør-uddannelsen og kandidat i Ledelse og Informatik i Byggeriet

46 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384