SBi 2008:17

Byfornyelse, beskæftigelse og sociale initiativer

Erfaringer fra helhedsorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus
Erfaringer fra helhedorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus. Søndervangskvarteret i Århus har man i perioden 2001 til 2005 gennemført et projekt med helhedsorienteret byfornyelse med støtte fra Staten og Århus Kommune. Projektet er ganske særligt, fordi en stor del af indsatsen har rettet sig mod sociale tiltag, særlig beskæftigelse, frem for alene mod fysiske tiltag. Rapporten er en fremstilling af resultaterne fra projektet. Se eller download rapporten: Byfornyelse, beskæftigelse og sociale initiativer. Erfaringer fra helhedsorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus (2008).
Forfatter:
  • Kresten Storgaard
  • Lisbeth Engelbrecht Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1352-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2008:17

Byfornyelse, beskæftigelse og sociale initiativer

63 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384