SBi 2008:13

Byfornyelse i mindre bysamfund

Udfordringer, muligheder og gode eksempler
Syv eksempler på vellykkede landsbyer og små bysamfund, der har fået et løft gennem byfornyelsesindsatsen. Afvandring fra landet til byerne betyder ofte, at mange små bysamfund står tilbage med forladte huse og lukkede skoler, butikker og virksomheder. Byen bliver mindre attraktiv at bo i, så endnu flere flytter. Men det er ikke alle steder, det går så galt. Selv om situationen er en stor udfordring for kommunerne, så er det lykkedes for nogle at vende den negative udvikling i mindre bysamfund, så der foregår en vis fremgang og udvikling. Udviklingen er mange gange sket ved hjælp af byfornyelsespenge, der er kommet både fra den offentlige kasse og fra private investorer. I rapporten fremlægges syv af de vellykkede eksempler på landsbyer og små bysamfund, der har fået et løft gennem byfornyelsesindsatsen. Se eller download rapporten: 'Byfornyelse i mindre bysamfund' (2008)
Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
  • Thorkild Ærø
  • Jan K. Staunstrup
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1344-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2008:13

Byfornyelse i mindre bysamfund

39 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384