Byg Bro

en antologi om at bygge bro mellem byggeriets parter

​Byggeopgaver er i udgangspunktet tværfaglige, og øget specialisering skærper kravene til, at parterne finder hinanden, forener deres viden – bygger bro hen over faglige skel.
For at diskutere muligheder og fordele ved bedre videndeling på tværs af faglige og professionelle forskelle afholdt Statens Byggeforskningsinstitut i efteråret 2018 tre dialogkonferencer. Her mødtes parter fra forskning og byggerier for at drøfte udfordringer og muligheder for bedre tværfaglighed.
Denne bog samler erfaringer, diskussioner og oplæg fra konferencerne som et redskab til at udvikle bedre former for samarbejde med henblik på at højne kvaliteten af byggeriet.

Forfatter:
  • Niels Albertsen
  • Hans Thor Andersen
  • Kit Bos
  • m.fl
Emneord:
Redaktion:
  • Lone Sigbrand
  • Inge Mette Kirkeby og Birgitte Kleis
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1946-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Byg Bro

Levering: 1-2 hverdage

kr. 224,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384