SBi 2015:04

Byggematerialers bidrag til indeluftens indhold af phthalater

Rapporten giver overblik over, hvilke byggevarer, der indeholder phthalater, og i hvilke koncentrationer phthalaterne findes i indeluften og støvet i forskellige bygninger.

Gennem de seneste 10 år er brugen af sundhedsskadelige klassificerede phthalater i byggevarer og forbrugerprodukter i stigende grad blevet reguleret i Danmark og EU. Generelt er der en lav koncentration af klassificerede phthalater i danske bygninger sammenlignet med andre EU-lande. Imidlertid bliver vi stadig eksponeret for de regulerede phthalater.

Denne rapport giver et overblik over, hvilke byggevarer, der indeholder phthalater, og i hvilke koncentrationer phthalaterne findes i indeluften og støvet. Indeklimamålinger viser, at kabler og vinylgulvbelægninger er de byggevarer, der bidrager mest med phthalater til indeklimaet. Kilderne til de regulerede phthalater omfatter både gamle byggevarer og i nogen grad også nye importerede byggevarer. Nye byggevarer produceret i Danmark og EU i dag er enten uden phthalater, eller de regulerede phthalater er erstattet af andre.

SBi har gennemført undersøgelsen på opfordring af Energistyrelsen. I undersøgelsen har SBi identificeret phthalatholdige byggevarer via en litteraturgennemgang af forskningen på området og en markedsundersøgelse af byggevarer hos byggemarkeder og nordiske producenter. Der er endvidere foretaget seks indeklimamålinger for at undersøge koncentrationen i forskellige typer bo- og opholdsrum med udbredt forekomst af phthalatholdige byggevarer.

Forfatter:
  • Turid Borgestrand Øien
  • Barbara Kolarik
  • Lars Gunnarsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1654-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:04

Byggematerialers bidrag til indeluftens indhold af phthalater

51 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384