SBi 2006:18

Byggeriet produktivitet. Samspil mellem industri og byggeri

Dokumentationsrapport 1
Analyse af udviklingen i boligbyggeriets standard over de seneste 50 år. Produktiviteten i byggeriet undersøges og diskuteres ofte for bygge- og anlægssektoren som helhed. Denne forskningsrapport viser, at udviklingen er ganske forskellig i henholdsvis nybyggeriet, reparations- og vedligeholdelsesbyggeriet og anlægssektoren. Siden begyndelsen af 1970'erne har nybyggeriet i visse perioder haft ganske stærk produktivitetsvækst, mens det ikke har været tilfældet for de to andre dele af byggeriet. Nybyggeriets produktivitet er vokset mest i perioder med højkonjunktur og dermed stor efterspørgsel. Siden 1970'erne er der desuden sket betydelige ændringer i sammensætningen af input til byggeriet, hvor især en fordobling i rådgivningens andel er iøjefaldende. I nybyggeriet voksede den fra 14 procent til 33 procent og i reparations- og vedligeholdelsesbyggeriet fra 10 procent til 22 procent." Se eller download rapporten: 'Byggeriets produktivitet. Samspil mellem industri og byggeri. Dokumentationsrapport 1' (2006)
Forfatter:
  • Jacob Norvig Larsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1493-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2006:18

Byggeriet produktivitet. Samspil mellem industri og byggeri

45 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384