SBi 2010:08

Byggeriets produktivitet. Udvikling i boligbyggeriets standard

Dokumentationsrapport 2
Rapporten kortlægger udviklingen i boligbyggriets standard de sidste 50 år. I rapporten er sandsynliggjort, at værdien af øget byggeteknisk standard i boligbyggeri de seneste 50 år kan opgøres til omkring 20 pct. af håndværkerudgifterne. I samme periode er der næsten sket en tredobling af den forbrugerindeksregulerede pris på boligbyggeriet, således at værdien af den øgede standard kun forklarer en lille del af denne stigning. Efter korrektion for øget værdi af byggeteknisk standard er den forbrugerindeksregulerede pris på boligbyggeriet således mere end fordoblet. Analysen styrker en hypotese om, at øget mangfoldighed i udbuddet af byggetekniske løsninger samt om at mere varierede (mindre) bebyggelser repræsenterer en betydelig værdi, som omvendt også rummer et potentiale for produktivitetsgevinster. Endvidere giver analysen ikke grund til at antage, at der er sket nogen væsentlig udvikling i rådgiverhonorarer. Se eller download rapporten: Byggeriets produktivitet. Udvikling i boligbyggeriets standard. Dokumentationsrapport 2 (2010).
Forfatter:
  • Jørgen Nielsen
  • Erik Steen Pedersen
  • Kim Haugbølle
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1416-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:08

Byggeriets produktivitet. Udvikling i boligbyggeriets standard

50 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384