Byggesektorens udspil - Energieffektivisering af bygningsbestanden

Analyser har vist, at det vil være rentabelt at gennemføre energibesparende tiltag i betydeligt omfang. Det er en realistisk målsætning at halvere det nuværende energiforbrug i løbet af de næste 20 år.

Energiforbruget til opvarmning og ventilation af bygninger udgør næsten halvdelen af det samlede danske energiforbrug og koster virksomheder og forbrugere over 50 mia. kr. om året. Analyser har vist, at det vil være rentabelt at gennemføre energibesparende tiltag i betydeligt omfang. Det er en realistisk målsætning at halvere det nuværende energiforbrug i løbet af de næste 20 år.

På den baggrund har SBi sammen med byggesektoren udarbejdet et udspil, som indeholder forslag til, hvordan både det offentlige, byggeriets parter og byggeforskningen kan bidrage til at fremme udviklingen af en mere energieffektiv bygningsbestand.

Sprog:
Dansk

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Byggesektorens udspil - Energieffektivisering af bygningsbestanden

16 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384