SBi 2020:14

Bygninger som energilager i et smart-grid

​I denne rapport analyseres danske enfamiliehuses potentiale for at tilbyde energifleksibilitet til forsyningsnettet. Fleksibilitet er muligheden for at flytte forbrug væk fra perioder med spidslast eller lille andel af vedvarende energi i forsyningen i nettets energimix. Der er alene fokuseret på enfamiliehuse, der ikke har forbindelse til et fjernvarme- eller naturgasnet. Det enkelte hus kan kun tilbyde en mindre fleksibilitet, men samlet set er det muligt tidsmæssigt at flytte ret store energimængder ved hjælp af lagerkapaciteten i danske enfamiliehuse.

Forfatter:
  • Ole Michael Jensen
  • Kim B. Wittchen
  • Jaume Palmer Real
  • Henrik Madsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1950-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2020:14

Bygninger som energilager i et smart-grid

71 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384