SBi 2017:08

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger

Vurderet for hele bygningens livscyklus

​Denne rapport giver en vurdering af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af byggematerialers fremstilling, transport, bortskaffelse og genanvendelse. Livscyklusanalysen af byggematerialer sammenlignes med miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af energiforbruget til bygningers drift, dvs. rumopvarmning m.v. Denne sammenligning er interessant, fordi den gældende offentlige regulering af bygningers energiforbrug alene omfatter driftsenergien, mens det energiforbrug og de miljøpåvirkninger, som er indlejret i byggematerialerne, ikke er reguleret i Bygningsreglementet eller andre offentlige forskrifter. Rapportens beregninger viser, at for nye bygninger er byggematerialernes indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger signifikant større end belastningen fra bygningernes driftsenergiforbrug. Der kan således være et betydeligt potentiale i en eventuel offentlig regulering til fremme af byggematerialers bæredygtighed.

Forfatter:
  • Harpa Birgisdóttir
  • Sussie Stenholt Madsen
Emneord:
Fagfællebedømmelse:
  • Kasper Lynge Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-93585-05-8
ISBN trykt bog:
978-87-93585-01-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2017:08

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger

65 sider

Levering: Findes som pdf, men kan også bestilles i trykt form. Lev. 6-10 dage

kr. 156,00

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384