SBi 2015:17

Bygningsreglementets eksempelsamling Dagslys i nyt kontorhus

Konsekvenser for dagslys ved forskellige vinduesplaceringer og -udformninger i nyt kontorhus. Energistyrelsens eksempelsamling om energi

Med udgangspunkt i basiskontorhuset i Energistyrelsens eksempelsamling for energi beskriver rapporten, hvilke konsekvenser udformning og placering af vinduer har for dagslys og energiforbrug.

I rapporten opstilles fem forskellige scenarier, hvorpå der beregnes dagslysfaktor og laves visualiseringer. Formålet er at vise dagslystilgangen i storrumskontorer med forskellige vinduesløsninger og på to forskellige etager i bygningen.

Forfatter:
  • Ásta Logadottir
  • Marc Fontoynont
  • Anders Lumbye
  • Kjeld Johnsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1686-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:17

Bygningsreglementets eksempelsamling Dagslys i nyt kontorhus

19 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384