SBi 2012:16

Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen

Trods bestemmelser i Bygningsreglementet om tilgængeligheden af nybyggeri for personer med handicap kan man tit se mangler i forhold til opfyldelsen af disse bestemmelser. I rapporten er undersøgt, hvorfor det forholder sig sådan.

Mange steder står det ikke så godt til med at overholde bygningsreglementets krav om tilgængelighed i nyt byggeri. De færdige bygninger har ofte alvorlige mangler, der kan efterlade personen i kørestol eller med rollator i en situation, hvor han ikke ved egen hjælp kan komme hen til, ind i, eller færdes rundt i bygningen. Det gælder også personer med synshandicap, som kun med stor usikkerhed kan færdes, hvis ændringer i underlaget ikke giver de nødvendige advarsler, eller hvis belysningen i et område ikke er retningsgivende.

Forfatter:
  • Anne Kathrine Frandsen
  • Inge Mette Kirkeby
  • Camilla Ryhl
  • Lars Schmidt Pedersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1568-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2012:16

Bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser set i forhold til byggeprocessen

81 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384