SBi-rapport 300

Byøkologi og æstetik

- et koblingsunivers mellem sted og rum
I denne ph.d.-afhandling betragtes byøkologi som andet og mere ned græsrodsbevægelse på den ene side og teknisk regulering på den anden. Der argumenteres for, at de byøkologiske bestræbelser ikke kan udfoldes som et selvtilstrækkeligt forehavende, men at de må udvikles i pagt med og som led i en æstetisk nytænkning på det arkitektoniske og byplanmæssige område. I denne ph.d.-afhandling betragtes byøkologi som andet og mere ned græsrodsbevægelse på den ene side og teknisk regulering på den anden. Der argumenteres for, at de byøkologiske bestræbelser ikke kan udfoldes som et selvtilstrækkeligt forehavende, men at de må udvikles i pagt med og som led i en æstetisk nytænkning på det arkitektoniske og byplanmæssige område. Afhandlingen fremstiller den filosofiske baggrund for udviklingen af en sådan æstetik, og de igangværende miljøindsatser analyseres i lyste heraf. Sluttelig diskuteres arkitektens rolle i relation til en sammentænkning af byøkologi og æstetik. Dermed får afhandlingen sit egentlige ærinde: at hente byøkologien ud af sin isolerede tilværelse og se den i et bredere perspektiv – i sammenhæng med nutidig formgivning.
Forfatter:
  • Claus Bech-Danielsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0989-9
Bemærkninger:
Summary s. 165-167
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 300

Byøkologi og æstetik

178 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384