By og Byg Dokumentation 15

Bypolitik og bæredygtighed

Et debatoplæg
Selv om der i mange kommuner er gang i en lang række spændende ibæredygtighedsprojekter, så er der behov for at få formuleret en egentlig bypolitik for bæredygtighed. De danske byer skal være mere bæredygtige. Selv om der i mange kommuner er gang i en lang række spændende initiativer, er der behov for at få formuleret en egentlig bypolitik for bæredygtighed. I et debatoplæg rejser Kommunernes Landsforening og Statens Byggeforskningsinstitut spørgsmålet om, hvordan den bæredygtige by kan se ud, og hvilke veje vi kan gå for at fremme udviklingen Det er en udbredt opfattelse at midlerne til at skabe en mere bæredygtig by primært består i byfortætning og funktionsintegrering. Men der må mere til, mener rapportens forfattere og peger på, at en bypolitik må bygge oven på begreber som Lokal Agenda 21 og byøkologi, samtid med at man må finde frem til alle de muligheder, de enkelte byer byder på. Bestil eller download publikationen 'Bypolitik og bæredygtighed' (2001)
Forfatter:
  • Kristian Kristiansen
  • Kirsten Gram-Hanssen og Karen Attwell
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1105-2
Bemærkninger:
Summary s. 40
1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 15

Bypolitik og bæredygtighed

40 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384