SBi-rapport 319

Byudvalgets boligsociale indsats

Undesøgelse af økonomiske, fysiske og sociale tiltag i ca. 200 socialt belastede by- og boligområder. Regeringens Byudvalg igangsatte fra 1994-97 både økonomiske, fysiske og sociale tiltag i ca. 200 socialt belastede by- og boligområder. Denne evalueringsrapport fokuserer på resultaterne af de boligsociale tiltag. På baggrund af spørgeskemaer til de involverede kommuner, beboerrådgivere og afdelingsbestyrelser vurderes resultaterne af de sociale tiltag. De forskellige problemer og indsatstyper belyses desuden fra beboernes synsvinkel med en repræsentativ interviewundersøgelse i 40 udvalgte bebyggelser. I rapporten vurderes endvidere effekten af de forskellige indsatskombinationer. Bestil publikationen 'Byudvalgets boligsociale indsats' (1999)
Forfatter:
  • Anders Munk
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1033-1
Bemærkninger:
Summary s. 84-90
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 319

Byudvalgets boligsociale indsats

90 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384