SBi 2007:08

Dårlige boliger i landets yderområder

- om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand
Tusindvis af boliger kan ikke omsættes på det almindelige boligmarked, fordi de er i en meget dårlig stand eller har en dårlig beliggendhed. Tusindvis af boliger kan ikke omsættes på det almindelige boligmarked. Det er boliger, der er meget nedslidte, f.eks. med utilstrækkelige installationer, fugt og skimmelsvampe, manglende isolering, nedstyrtningsfare, rod og gammelt affald på grunden. Mange af boligerne står tomme og har gjort det meget længe. Det drejer sig om enfamiliehuse og stuehuse, der typisk ligger i landsbyer og i det åbne land i landets yderområder, hvor befolkningstallet er faldende, og der er derfor overflødige boliger. Ingen vil købe dem, ingen vil bo i dem. Omkring 10.000 boliger rundt om i landet er i en så dårlig stand og har så dårlig en beliggenhed, at de ikke kan sælges på almindelige markedsbetingelser I rapporten undersøges problemets omfang og karakter. Forvaltningerne i landets udkantskommuner har besvaret et spørgeskema, og forvaltningerne i kommunerne Sallingsund, Morsø og Lolland er blevet interviewet om det stigende problem. Læs sammenfatning og konklusioner. Download publikationen: 'Dårlige boliger i landets yderområder. Omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand'  (2007). Læs pressemeddelelsen: 'Massevis af boliger glider ud af boligmarkedet (23.08. 2007)
Forfatter:
  • Georg Gottschalk
  • Thorkild Ærø
  • Mikkel Rasmussen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1303-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2007:08

Dårlige boliger i landets yderområder

54 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384